Grundlov og værdisæt

Grundlov og værdisæt for Guldberg Skole

Guldberg Skoles trivselsplan

Guldberg Skoles trivselsplan 2018

Ferieplan 2019-2020

Ferieplan for skoleåret 2019-2020

Sommerferie lørdag 29.06.19 – søndag 11.08.19

0. klasserne starter tirsdag 13.08.19 kl. 9 - 11

Indskrivning til skoleåret 2020/21/Åbent hus 2019

Indskrivning til det kommende skoleår foregår i perioden 4.-24. november 2019

Midlertidig lukning af skolen

Skolen er lukket til og med den 13. april